Uniunea Pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale

Candidăm în Brașov și București!

Ajută-ne să strângem semnături pentru a oferi candidaților susținuți de URS șansa de a participa în alegerile locale!


REFROMA STATULUI:

Reforma electorală 

Pentru a facilita participarea cetățenilor în întreg actul politic prin reducerea tuturor barierelor de intrare în politică precum și prin egalizarea regulilor de joc de la finanțarea publică discriminatorie până la statutul diferențiat al aleșilor publici. 

Reforma administrativ teritorială 

Pentru a permite administrație performantă și a reduce risipa de resurse publice. De la comasarea județelor în regiuni capabile să gestioneze proiecte majore de investiții până la unificarea de localități pentru a permite viabilitatea lor economică în furnizarea de servicii publice, structura administrativă actuala a României trebuie reformata din temelii. 


Reforma Instituțiilor de Arbitraj și Reglementare
AEP, CNA, ANRE, ANCOM, ASF, Curtea de Conturi, și multe alte instituții nominal independente și cu rol de arbitru trebuie reformate astfel încât să-și poată îndeplini rolul pe bază de competență și autonomie reală, nu în funcție de afinitățile celor numiți în funcție și de interesele actorilor politici care i-au numit acolo. 

Reforma Serviciilor Secrete

Este necesară exercitarea reală a controlului parlamentar asupra serviciilor de informații precum și separație clară între zonele de acțiune ale personalului din aceste instituții. Suspiciunile de implicare consistentă în alte zone ale statului, precum politica sau justiția, creează vulnerabilități majore societății în ansamblu și trebuie adresate deschis și transparent. 

Reforma companiilor de stat

De la listarea unor pachete de actiuni ale companiilor de stat pe bursă până la criteriile și procedura de numire a managementului acestor companii, o serie întreagă de reforme sunt necesare pentru a îmbunătăți atât performanța financiară cât și guvernanța acestui sector al economiei românești.

Reforma pensiilor și a cheltuielilor statului

De la pensiile speciale la sustenabilitatea pe termen lung a sistemului național de pensii, de la pragul nerespectat de 6% pentru educație la viteza de creștere a datoriei publice, statul român își bugeteaza anual existența plecând aproape exclusiv de la imperative politice. E necesară o viziune coerentă de dezvoltare iar structura de cheltuieli a statului ajustată în consecință. 

Reforma energetică și sustenabilitatea mediului

Statul român prin instituțiile sale și prin companiile publice este simultan unul dintre cei mai mari producători de energie, unul dintre cei mai importanți poluatori, și autoritatea centrală de reglementare atât în producerea de energie cât și în normele de protecție a mediului. Toate aceste roluri simultane trebuie armonizate în așa fel încât statul să transmită o direcție coerentă în care resursele publice și cele private să maximizeze atât securitatea energetică a României cât și protecția mediului nostru natural. Iar implicarea în conservarea mediului natural - menținerea diversității biosferei, diminuarea impactului antropic asupra mediului și progres către neutralitate climatica, trebuie sa fie parte din misiunea explicită a administrației publice.

Digitalizarea autentică a statului

De la identitatea electronică a cetățenilor până la accesul fiecăruia la servicii publice online, statul român este rămas în urma multor alte state UE. Rezistența instituțiilor la digitalizare este enormă iar și acolo unde se fac pași înainte tentația statului este tot aceea de a monopoliza în loc de a deschide. Discrepanța dintre sectorul public și cel privat în materie de digitalizare este enormă iar ea trebuie redusă masiv fiindcă altfel condamnă părți importante din populație la sărăcie și subdezvoltare. 


PROTECȚIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE:

Nimic din toate acestea nu este posibil fără implicarea activă a cetățenilor în partide și în viața politică în general. Iar pentru asta e nevoie de deschiderea reală a partidelor, pe aceleași principii ale transparenței și competiției corecte.  URS.PDF își propune sa fie un exemplu în acest sens, implementând câteva principii esențiale de organizare internă, menite să atragă oameni din sectorul privat și societatea civilă interesați de implicare politică:

Alegerea liderilor și candidaților prin vot universal, proportional, fără delegați, deschis tuturor membrilor.  Încurajăm astfel performanța politică prin competiție internă autentică. 


Libertate de exprimare pentru membri simpli și eliminarea delictului de opinie și sancțiunilor aferente. Încurajăm astfel transparența și evităm abuzul de putere. 


Separare clară între organismele administrative și cele politice. Adesea în partidele românești cei care preiau puterea intern o folosesc pentru a sugruma apoi însăși competiția politică. O separare clară a puterilor și un sistem de control și echilibru dinspre bază spre vârf permit ruperea acestui cerc vicios. 


Mecanism clar și transparent, pe bază de vot al membrilor, pentru suportul unor candidați originari în afara partidului. Misiunea publică a partidelor include să creeze premizele și infrastructura ca cele mai bune idei și cei mai buni oameni să își găsească drumul către validarea cetățenilor prin vot. 


Profesionalizarea dezvoltării de politici publice. Deschiderea asumată către expertiza actorilor non-politici cât și aplecarea către politici publice ancorate în date statistice fundamentează un alt mod de a propune soluții. 


Democrație internă autentică. Nu putem avea democrație matură în România fără a avea partide care practică democrația cu adevărat înăuntrul lor. De la facilitarea referendumurilor interne la accesul la arbitraj intern independent, elementele de bază ale unui stat de drept trebuie să se regăsească în primul rând în interiorul partidelor pentru a putea supraviețui la nivelul statului în ansamblu. 


Finalmente, toate cele de mai sus sunt necesare pentru a asigura ceea ce noi numim protecția drepturilor fundamentale. Și asta fiindcă deși toți cetățenii României beneficiem teoretic de o lungă listă de drepturi garantate prin Constituție, realitatea simplă și tristă este că statul român fie nu poate fie nu dorește să ni le asigure tuturor. De la dreptul la învățătură la dreptul la ocrotirea sănătății, de la dreptul la un mediu sănătos la libertatea economică, de la dreptul de asociere la libertatea întrunirilor, e o lungă listă de drepturi și libertăți explicit exprimate în Constituție dar care pentru milioane de români lipsesc cu desăvârșire. 


Segmente importante din populație suferă consecințele directe ale incapacității sau lipsei de voință a statului. De la violența domestică împotriva femeilor la abandonul școlar a zeci de mii de copii, de la traficul de carne vie la defrișările masive de pădure, flageluri ce afectează direct sute de mii de români sunt tolerate de statul român fie prin incapacitate legislativă, fie prin inacțiune executivă, fie prin lipsă de acces la justiție. Statul poate și trebuie să facă mult mai bine decât face în toate aspectele enumerate mai sus, însă pentru asta e nevoie atât de reforma reală a modului său de funcționare cât și de voința politică pentru a o implementa. 


Și de aceea viziunea pe care noi o propunem este una de amplă reformă a statului, care nu se poate realiza fără partide cu adevărat democratice pe dinăuntru, și fără de care protecția drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor români nu poate fi asigurată. Viziunea noastră se transpune direct și concret în zeci de proiecte de legi necesare pentru reforma statului, într-un statut al partidului care să permită autentică democrație internă și control dinspre bază spre vârf, și o perspectivă de dezvoltare a societății care să asigure drepturile și libertățile tuturor cetățenilor români.


Vreau să fiu URS!

Dacă dorești să te alături partidului nostru, completează formularul de înscriere. Apoi vom lua legatura cu tine pentru a discuta următoarele etape ale admiterii!